Novinky SEN Studio

Registrace na novou sezónu 2023-2024

Vážení studenti, budoucí studenti i rodiče,

s potěšením Vám sdělujeme, že registrace studentů do nového akademického roku 2023-2024 je v SEN Studio již otevřena.

S výukou začínáme v pondělí 4. září 2023.

Rodičovská schůzka se koná 22. září 2023.

Pokud nejste studentem SEN Studio, pospěšte si a zaregistrujte se do systému My SEN, který je určen pro akademický rok 2023-2024!

Přihlášky podané do konce srpna budou posouzeny a pro přihlášené studenty budou následně vytvořeny skupiny. Od září pak budou všechny nové přihlášky zařazeny do tzv. „čekací listiny“ a studenti budou přidáni do již vytvořených skupin s volnými místy.

Studenti, kteří již jsou členové našeho studia a plánují v tanci či studiu pokračovat i v novém akademickém roce 2023-2024, musí svou registraci do nové taneční sezóny potvrdit v systému My SEN.

Rozvrh všech tanečních složek a tříd pro akademický rok 2023-2024 bude na našich webových stránkách zveřejněn na konci srpna.

Krásné léto všem brzy na viděnou v SEN Studio!