Novinky SEN Studio

Registrace na novou sezónu 2022-2023

Vážení studenti, budoucí studenti i rodiče,

s potěšením Vám sdělujeme, že registrace studentů do nového akademického roku 2022-2023 je v SEN Studio již otevřena.

S výukou začínáme v pondělí 5. září 2022.
Rodičovská schůzka se koná 3. září 2022.

Pokud nejste studentem SEN Studio, pospěšte si a zaregistrujte se do systému My SEN, který je určen pro akademický rok 2022-2023!
Přihlášky podané do konce srpna budou posouzeny a pro přihlášené studenty budou následně vytvořeny skupiny. Od září pak budou všechny nové přihlášky zařazeny do tzv. „čekací listiny“ a studenti budou přidáni do již vytvořených skupin s volnými místy.

Studenti, kteří již jsou členové našeho studia a plánují v tanci či studiu pokračovat i v novém akademickém roce 2022-2023, musí svou registraci do nové taneční sezóny potvrdit v systému My SEN.
Rozvrh všech tanečních složek a tříd pro akademický rok 2022-2023 bude na našich webových stránkách zveřejněn na konci srpna.

Doufám, že včas se zaregistrujete.
Krásné léto všem brzy na viděnou v SEN Studio!