Další provozní pravidla
SEN Studio
kvůli COVID

Požadované dokumenty
Do studia budou přijati jen ti studenti,
kteří vyplnili a podepsali:
o neexistenci příznaků a provedeném testování virového infekčního onemocnění
Abychom mohli pokračovat ve výuce v prostorách studia,
tak respektujeme všechna opatření proti šíření koronaviru:
  • Časový harmonogram si proto projde malými změnami (někteří studenti nebudou navštěvovat studio fyzicky, ale lekcí se budou účastnit pouze online z pohodlí jejich domova).
  • Student nemůže naše studio navštívit za předpokladu, že mu hygiena nařídila karanténu. To stejné platí, pokud byl student v průběhu posledních 14 dní v kontaktu s osobou, která je na koronavirus pozitivní.
  • Student na první lekci musí přijít s vyplněným dokumentem Čestné prohlášení o neexistenci příznaků a prokázaného testování virového infekčního onemocnění
  • Pokud se u vás vyskytnou jakékoliv známky virové infekce (rýma, kašel, slabost, průjem, zvracení, nechutenství, ztráta chuti, horečka, apod.), tak prosím nechoďte do studia. Zaměstnanci studia si vyhrazují právo kdykoliv měřit teplotu kterémukoliv studentovi (bezkontaktním teploměrem). Lektoři pošlou studenta domů za předpokladu, že jeho tělesná teplota přesáhne 37,5 stupňů Celsia nebo pokud bude student vykazovat jakékoliv výše uvedené příznaky virové infekce.
  • V SEN Studio jsou dezinfekční prostředky volně dostupné pro všechny návštěvníky. Všichni studenti jsou proto povinni dezinfikovat si ruce před zahájením výuky (u vchodu do studia) a po skončení výuky.
  • V prostorách studia mohou pobývat jen zaměstnanci a lektoři. Rodičům nebo dospělým osobám, které čekají na své děti, je pobyt ve studiu zakázán.
  • V této mimořádné situaci žádáme rodiče, aby své děti do studia přivedli 5 minut před začátkem lekce (a to již ve vhodném cvičebním úboru, pokud se dítě ještě nezvládne převléknout samo), kde dítě převezme samotný lektor. Je také nutné, aby rodiče počkali na konec lekce mimo prostory studia. Po skončení hodiny lektor opět děti předá rodičům.
  • Mezi jednotlivými hodinami bude dostatečný časový rozestup, který dá zaměstnancům studia prostor k vyvětrání tréninkových sálů.
Abychom udrželi SEN Studio v provozu, žádáme všechny studenty a rodiče, aby zodpovědně dodržovali stanovená pravidla.

Všechny výše uvedené požadavky a obecná interní pravidla slouží k tomu, aby byl pobyt v našem studiu pohodlný, příjemný a také bezpečný.
S pozdravem
Nelya Shelegeda
Vedoucí SEN Studio