Vzdělávání dětí v raném a předškolním věku „PREschool“

Pro děti od 2 let
V této skupině pracujeme s dětmi tak, abychom pozitivně ovlivnily jejich raný vývoj. Ke každému máme individuální přístup a zaměřujeme se zejména na rozvíjení řeči, kognitivní funkce i sociální a komunikační schopnosti dětí. Rozvíjíme také jejich umělecké talenty a nezapomínáme ani na důležitost pohybových aktivit, které pozitivně ovlivňují růst a fyzický vývoj jedinců.

Náš hlavní cíl
Našim hlavním cílem je podpořit raný vývoj dětí. Chceme v nich vzbudit zvědavost a rozvíjet je způsobem, který je pro ně přirozený, tedy hrou, komunikací a kreativními činnostmi.

Rozvoj řeči
V rámci rozvíjení řeči budeme s dětmi konverzovat, komunikovat, číst, a diskutovat (například o uměleckých dílech). Budeme se s nimi učit básně, dávat jim hádanky, skládat příběhy a hrát řečové hry.

Kognitivní vývoj
Kognitivní vývoj se týká především změn a utváření poznávacích funkcí: vnímání, představování, fantazie, myšlení, usuzování, pozornosti a paměti. Tyto funkce se projevují a realizují v průběhu celého života, a právě z tohoto důvodu budeme s dětmi dělat matematická a logická cvičení, číst a diskutovat o světě kolem nás, hrát hry, soutěžit, zkoumat a tvořit.

Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
Tato část je zaměřena na různé vzdělávací hry a úkoly, drobné manuální práce a spolupráci v týmu.

Umělecká a estetická výchova
V rámci rozvoje uměleckých talentů a estetického cítění s dětmi kreslíme, malujeme, modelujeme, vyšíváme, vyrábíme a zpíváme.

Pohybové aktivity
Mezi nejčastější a nejoblíbenější pohybové aktivity patří tanec a různé typy deskových, venkovních a zábavných her.

Pracujeme podle obecného vzdělávacího programu pro děti předškolního věku „Od narození do školy“, který napsal N. E. Veraksa, T. S. Komarova a další.

Používáme metody Glenna Domana, Marie Montessori a Nikolaie Zaitseva. Pořádáme také výstavy uměleckých děl a společně s rodiči organizujeme dětské oslavy a různé soutěže.
První týden — zdarma

Zaregistrujte se, navštivte SEN Studio a všechny lekce máte první týden zdarma!