Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:
  • negativní RT-PCR ne starší 7 dnů,
  • negativní antigenní test ne starší 72 hodin,
  • prodělané onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů před konáním akce,
  • dokončené očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny uplynulo nejméně 14 dní.
Splnění podmínky je po vyzvání nutné doložit dokladem. Návštěvníky prosíme o dodržování předepsaných rozestupů v sále s využitím vždy jednoho volného sedadla. Vedle sebe mohou sedět jen osoby z jedné domácnosti. Před vstupem do sálu si dezinfikujte ruce. Respirátor je povinný při vstupu do budovy Ústřední knihovny a po celou dobu konání akce.
První týden — zdarma

Zaregistrujte se, navštivte SEN Studio a všechny lekce máte první týden zdarma!